Met dit aangifteprogramma kunt u elektronisch aangifte doen.
Om verder te gaan geeft u hieronder het aangegeven inlognummer plus wachtwoord in.
Klik daarna op de knop Login.

Bij de hand houden :
- de uitnodigingsbrief met inlognummer en wachtwoord
- de laatst ontvangen afrekening(en) van de waterleidingsmaatschappij
- standen van (diverse) tussenmeter(s)

U vindt nadere uitleg bij een vraag door te klikken op het daarbij behorende ?

Wanneer wordt afgeweken van de berekening in uw aangifte kunt u, na ontvangst van de definitieve aanslag, wederom inloggen en na selectie van het betreffende heffingsjaar de reden van de correctie bekijken.

Inlognummer
Wachtwoord