Aangifte Zuiveringsheffing en/of Verontreinigingsheffing.


Met dit aangifteprogramma kunt u elektronisch aangifte doen.
Om verder te gaan geeft u hieronder het aangegeven inlognummer plus wachtwoord in.
Klik daarna op de knop `inloggen`.

Bij de hand houden :
- de uitnodigingsbrief met inlognummer en wachtwoord
- de laatst ontvangen afrekening(en) van de waterleidingsmaatschappij
- standen van (diverse) tussenmeter(s)
Rolnummer
Wachtwoord