Aangifte Zuiveringsheffing en/of Verontreinigingsheffing.


Met dit aangifteprogramma kunt u elektronisch aangifte doen.
Om verder te gaan geeft u hieronder het aangegeven biljetnummer plus wachtwoord in.
Klik daarna op de knop `inloggen`.

Bij de hand houden :
- de uitnodigingsbrief met biljetnummer en wachtwoord
- de laatst ontvangen afrekening(en) van de waterleidingsmaatschappij (als u water van Waternet afneemt hoeft dit niet)
- standen van (diverse) tussenmeter(s)
Biljetnummer
Wachtwoord